Get in touch with Cobrera Yacht Consulting MC

Contacts

cobrera-logo-png.
cobrera contact

Contact Us

Stendra (avanafil) lenket her er en fosfodiesterase 5 (PDE5) hemmer. Den fysiologiske mekanismen for ereksjon av penis involverer frigjøring av nitrogenoksid (NO) i corpus cavernosum under seksuell stimulering. NO aktiverer deretter enzymet guanylat cyclase, noe som resulterer i økte nivåer av cGMP, som produserer glattmuskelavslapning i corpus cavernosum og tillater innstrømning av blod. Avanafil har ingen direkte avslappende effekt på isolert human corpus cavernosum, men øker effekten av NO ved å hemme PDE5, som er ansvarlig for nedbrytning av cGMP i corpus cavernosum. Fordi seksuell stimulering er nødvendig for å starte den lokale frigjøringen av nitrogenoksid, har hemmingen av PDE5 ingen effekt i fravær av seksuell stimulering.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search